Vrienden van de NSM

Vanaf september 2018 de Vrienden van de NSM van start gegaan!

Deze vereniging onderdeel van de Stichting Nederlandse School München. Vrienden van de NSM  is dé plek om in contact te blijven met (oud-)ouders, (oud-) leerlingen, leraren en bestuur van de NSM en om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de NSM. Tegelijkertijd wordt met het lidmaatschapsgeld het Nederlandstalige onderwijs in München ondersteund.

Als ouder van één of meerdere kinderen die momenteel les volgen aan de NSM bent u automatisch lid van de vereniging. U ontvangt de nieuwsbrieven en u wordt uitgenodigd voor de activiteiten georganiseerd voor de Vrienden van de NSM. De georganiseerde activiteiten zijn een mooie gelegenheid om bij te praten met bekenden en oud-bekenden van de school, een moment om herinneringen op te halen, of gewoon eens even met andere ouders te praten en ervaringen uit te wisselen.

De vereniging is niet alleen bedoeld voor de oud-ouders en oud-leerlingen, maar ook voor vrienden en familie die geïnteresseerd zijn in de school en haar activiteiten en daar graag een bijdrage aan willen leveren. Schroom dus niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar geïnteresseerden (familie en vrienden) in België, Nederland, Duitsland of waar dan ook ter wereld.

Het idee achter de oprichting van Vrienden van de NSM

De Nederlandse School München (NSM) bestaat inmiddels alweer 11 jaar! De kinderen en hun ouders gaan iedere vrijdag of zaterdag met veel plezier naar de NSM. Er zijn ouders die meehelpen met de bieb, andere zitten in het bestuur, we hebben regelmatig een oudercafé, Sinterklaas wordt gezellig met de hele familie gevierd, de Elfstedentocht wordt door groot en klein mee-geschaatst, en iedereen komt met veel plezier naar het zomerfeest. Kortom, er is een hechte band tussen de ouders, de school, de leerlingen en de leerkrachten. Deze band komt “abrupt” tot een einde zodra de kinderen niet meer naar de NSM gaan en dat is eigenlijk toch heel jammer. Dit kan zijn omdat bijvoorbeeld het gezin München gaat verlaten, of omdat de kinderen inmiddels naar de middelbare school gaan.

Tijdens een aantal gesprekken met oud-bestuursleden en ouders van oud-leerlingen werd aangegeven dat het jammer is dat deze jarenlang aangehouden band ineens voorbij is. Bij de ouderenquête 2018 gaf maar liefst 67% van de ouders aan dat ze interesse in een alumni programma hebben. En dus gaan we hier wat aan doen!
Sterker nog, we willen de ontstane band een continu karakter geven middels de oprichting van de Vrienden van de NSM en daarbij het volgende nastreven: Versterking van de band tussen de NSM, huidige ouders, leerlingen, vrienden en familie zowel onderling als met de ouders en kinderen die niet meer op de NSM zitten.

Dit willen we doen door middel van een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten en informatievoorziening. De Vrienden van de NSM worden regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de NSM en houden actief contact met de NSM.

Jaarlijkse activiteiten en informatie

Welke activiteiten en informatievoorzieningen kunnen jullie allemaal verwachten in het schooljaar 2018-2019?
Zondag 26 mei 2019 organiseren we een fietstocht voor alle jonge en oude Vrienden, op een nog te bepalen locatie in Beieren.

Alle Vrienden van de NSM, inclusief de huidige leerlingen en hun ouders en de leerkrachten van de NSM (en hun partners en kinderen) zijn van harte welkom op deze tocht. Mocht de weersvoorspelling niet goed zijn dan stellen we het een weekje uit naar zondag 2 juni 2019. Meer informatie wordt ruim voor de tocht verspreid.
Niet leden kunnen ter plekke lid worden.

• 2x per jaar geven we een nieuwsbrief uit. Een speciale editie voor de Vrienden van de NSM om hen op de hoogte te houden van hoe het gaat met de NSM, welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat zoal de nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar ook leuke interviews en stukjes van (oud-)leerlingen.  Een aantal artikelen zal ook op de website van de NSM geplaatst worden.

• Tot slot willen we elk jaar een aantal borrels organiseren op wisselende locaties in München. Alle Vrienden, ouders, bestuur en leerkrachten van de NSM zullen een uitnodiging krijgen.
Deze borrels zullen plaatsvinden in de maanden oktober, januari (nieuwjaarsborrel) en april.

De eerste borrel zal plaatsvinden:
Vrijdag 5 oktober 17:15 (na school)
Locatie: Die 2, Haupstrasse 15, Neubiberg
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom!
Informatie over de overige borrels wordt te zijner tijd verspreid.

Wie kan lid worden?

Wat zijn de mogelijkheden om te doneren?
Eenieder die de NSM een warm hart toedraagt kan lid worden. Dit zijn natuurlijk de ouders van oud-leerlingen maar ook familie, vrienden, oma’s en opa’s, buren of peettantes. Voel je dus vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar geïnteresseerden in bijvoorbeeld Nederland en België.
Aan de geïnteresseerden vragen wij om het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en naar ons te mailen (Roberto Danker van het bestuur rd@nederlandseschoolmuenchen.de).

Op het formulier kunt u aangeven voor welk bedrag per jaar u de NSM wilt sponsoren.  Een eenmalige donatie is natuurlijk ook mogelijk.
• goede vriend €25 / jaar
• beste vriend  €50 / jaar
• suikertante of suikeroom €100 / jaar
• of een eenmalig bedrag

Nadat wij het formulier ontvangen hebben en u het bedrag heeft overgemaakt, ontvangt u van ons een bevestiging met lidmaatschapsnummer. Het lidmaatschap kunt u ieder jaar voor aanvang van het nieuwe schooljaar opzeggen.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw naam wordt gedeeld in de ledenlijst, in de communicatie omtrent de vereniging Vrienden van de NSM, op de website of op Facebook, dan kunt u dit op het aanmeldingsformulier aangeven.
Bankgegevens van de Stichting Nederlandse School München (NSM):
ABN AMRO - IBAN NL53 ABNA 0819 1533 54        BIC ABNANL2A
t.n.v. Stichting Nederlandse School München

Diegenen die in Duitsland woonachtig zijn kunnen een zgn. “Spendenquittung” aanvragen bij onze penningmeester, deze kan bij de belastingdienst ingediend worden voor belastingteruggave (Alexander Palmbergen van het bestuur ap@nederlandseschoolmuenchen.de).
 

Wat wordt er gedaan met uw donaties?

• De donaties komen rechtstreeks ten behoeve van de Stichting Nederlandse School München en dus direct ten goede aan het aangeboden onderwijs.
Op deze manier proberen wij het schoolgeld laag te houden en het aanbod van Nederlands onderwijs betaalbaar te houden voor iedereen.

• Omdat het opgebrachte lidmaatschapsgeld bedoeld is om het onderwijs door de NSM te financieren, willen we de leden vragen om deels zelf voor versnaperingen en consumpties te zorgen tijdens de georganiseerde activiteiten.