Schoolgeld peutergroep

Het schoolgeld voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op 650 € per peuter. Hieruit worden alle noodzakelijke voorzieningen betaald die met de school en het lesgeven te maken hebben. Voor extra, niet-verplichte buitenschoolse activiteiten behouden wij ons het recht voor een kleine bijdrage te vragen, wij zullen u daarover tijdig informeren.
 

Schoolgeld leerlingen groep 1 t/m 8

Het schoolgeld voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op 880 € per kind. Hieruit worden alle noodzakelijke voorzieningen betaald die met de school en het lesgeven te maken hebben. Voor extra, niet-verplichte buitenschoolse activiteiten behouden wij ons het recht voor een kleine bijdrage te vragen, wij zullen u daarover tijdig informeren.

De korting voor een 2e/3e/.. kind is voor dit schooljaar vastgesteld op 20%.
Bij betaling in termijnen (9 termijnen vanaf eind oktober) word éénmalig €20 per familie in rekening gebracht om de extra bankkosten te dekken.

Er kan helaas geen restitutie van lesgelden plaatsvinden wegens vakantie en/of ziekte of het voortijdig afbreken van het schooljaar. Bij de eerste inschrijving voor onderwijs aan de NSM berekenen wij een inschrijfbedrag van 35 € per kind. Inbegrepen in deze toeslag zijn het intake gesprek en het daaraan gekoppelde individuele advies voor plaatsing. Het inschrijfgeld kan bij een eventuele afwijzing helaas niet worden terugbetaald.