De peutergroep

De peutergroep richt zich op kinderen vanaf 3 jaar en de les vindt plaats op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Op zaterdag is er geen peutergroep.

De lessen verlopen elke week via een vaste structuur en een wisselend thema. Door samen veel te zingen, een uitgebreid kringgesprek en voorlezen wordt de Nederlandse woordenschat aangeleerd en uitgebreid. Verder besteden we ook aandacht aan samen knutselen, vrij spelen en een eet- en drink pauze in de kantine, wat de Nederlandse taal onderling ook bevordert.De peutergroep gebruikt de methode Puk en Co voor de lessen.

De peutergroep was tot 1 april 2014 een zelfstandig draaiend ouderinitiatief van Nederlandse en Vlaamse ouders. Sinds 1 april 2014 maakt de peutergroep deel uit van de NSM en valt onder de verantwoording van het bestuur van de Stichting Nederlandse School München.

Voor onderwijs technische en inhoudelijke schoolthema's en vragen kunt u terecht bij de school directrice Nancy Obbema (directie@nederlandseschoolmuenchen.de).

Tijdens het schooljaar is geen instroming van de peutergroep naar groep 1 mogelijk.

Mocht u uw kind willen aanmelden voor de peutergroep kunt u dit meteen online doen onder het kopje "Aanmelden".