Intakegesprek en niveautoets

Na uw aanmelding zal tussen de ouders, leerkracht en leerling, een intake-gesprek plaatsvinden. Wanneer uit het intakegesprek onvoldoende is gebleken op welk taalniveau het kind zich bevindt, nemen we bij nieuwe leerlingen een niveautoets af. Deze toets heeft als doelstelling goed te kunnen inschatten in welke klas en op welk niveau het kind het beste zal kunnen functioneren.

De docent informeert de ouders over de aanname en hierna volgt voor de leerling(e) een proefperiode opdat de docente kan beoordelen of het kind qua niveau op zijn/haar plaats is. Bij eventuele problemen zal dit uiteraard aan u worden teruggekoppeld en zal er samen naar een passende oplossing worden gezocht.