Schoolleiding

Foto Nancy van Steijn

Nancy Obbema, sinds 2009 leerkracht basisonderwijs voor de NSM. Sinds september 2015 is Nancy Obbema als algemeen directrice werkzaam en geeft leiding aan het schoolteam.

Zij is hiermee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.


Contact: directie@nederlandseschoolmuenchen.de