Het bestuur vanaf schooljaar 2018-2019

De Stichting Nederlandse School München is een stichting zonder winstoogmerk, die wordt geleid door een schoolbestuur. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de school, het beheer van de locatie en is werkgever van de directie en het docententeam. Het bestuur maakt het beleid en ziet erop toe dat het beleid wordt uitgevoerd. Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de school.


Het bestuur bestaat uit:  

Foto Annemieke IJpenberg
Annemieke IJpenberg, voorzitter
ai@nederlandseschoolmuenchen.de

Foto Elizabeth Everts

Elizabeth Everts, secretaris
ee@nederlandseschoolmuenchen.de

Alexander Palmbergen, penningmeester
ap@nederlandseschoolmuenchen.de

Roberto Danker, algemeen bestuurslid
rd@nederlandseschoolmuenchen.de

Save

Save

Save

Save