Handige Informatie Voor Ouders

Handige Informatie Voor Ouders

Algemene Informatie:

Parkeren mag alleen op het parkeerterrein voor de ARA winkel en alleen bij de plekken die van de Emile school zijn. Alle leerlingen moeten op de begane grond de schoenen en jassen uitdoen en sloffen dragen.  Tijdens de lesuren kunnen ouders lezen of werken in het leslokaal "Jupiter".  U vindt het lokaal in het lesgebied, eerste deur links na de bibliotheekruimte (hier is sloffenplicht).

Oudercafé:

Ongeveer een keer per twee maanden is er een oudercafé.  Informatie hierover vindt u op het prikbord en in de nieuwsbrief.  Voor het oudercafé vragen we altijd een vader of moeder om koffie en thee te zetten, aanmelding hiervoor via de intekenlijst op het prikbord.  Koffie en thee hoeven niet meegenomen te worden, het staat allemaal in de keuken.   

De Bibliotheek:


Kinderen bij de NSM hebben de mogelijkheid om Nederlandstalige boeken en DVD’s te lenen.  Elke groep gaat tijdens de les kort naar de bieb waar biebouders (vrijwilligers die alle boeken en uitleentermijnen checken en organiseren) de boeken uitlenen en terugnemen.  De uitleentermijn staat in elk boek/DVD duidelijk aangegeven.  Per keer mogen maximaal twee boeken en één DVD meegenomen worden.  Let wel, kinderen krijgen niks meer mee als ze thuis al vijf items van de bieb hebben.

CITO Toetsen:


Twee keer per jaar (januari en juni) wordt een CITO toets afgenomen op het basisonderwijs.  Dit is een toets om te controleren op welk niveau een kind zit.  

Gesprek met ouders:


Eén keer per jaar (of vaker indien nodig) vindt er een gesprek met een ouder en de leerkracht staat.  Dit is meestal na de eerste CITO toets.

Cultuurdagen:


Er zijn 5 cultuurdagen tijdens het schooljaar, die altijd op een zaterdag plaatsvinden.  Bij sommige cultuurdagen zijn de ouders ook welkom, zoals het jaarlijkse sinterklaasfeest, en bij andere alleen de kinderen (sommige cultuurdagen zijn niet geschikt voor de peuters, dit wordt duidelijk aangegeven).  Kunt u op een cultuurdag zonder ouders de kinderen aub hun sloffen, de oranje Nederlandse School tas en een broodje/drankje meegeven.


Bankrekeningnummer:

 

Stichting Nederlandse School München, IBAN NL53 ABNA 0819 1533 54, BIC ABNANL2A.