Het lesrooster 2017-2018

Bij het vormen van het lesrooster houden we als school de Beierse vakanties aan, aangezien het merendeel van onze kinderen een Duitse dagschool bezoekt. In totaal bieden wij 120 lesuren per schooljaar aan (100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs), onafhankelijk van de gekozen lesdag. Dit in tegenstelling tot de peuters die we in verband met hun leeftijd 100 lesuur per schooljaar aanbieden.

In onderstaande lesroosters kunt u precies nalezen wanneer er les is op de vrijdag / zaterdag, wanneer een cultuurdag plaatsvindt en wanneer er een verandering is t.o.v. de normale lesdag.

Lesrooster vrijdag

Lesrooster zaterdag